Linkkejä ja lisälukemista

Linkkivinkkejä täydennetään pikkuhiljaa!

Vinkkejä ja lisätietoa puutarhassa oppimiseen

The Edible Schoolyard Project on laaja Yhdysvalloissa koulupuutarhaprojekti. Sen sivustolta löytyy valtava määrä monipuolista tietoa ja ideoita puutarhakasvatustoimintaan, mm. valmiita oppituntimalleja eri oppiaineisiin ja eri ikäisille oppilaille. Kannattaa tutustua erityisesti Resources-sivuun. https://edibleschoolyard.org/

Koulut puutarhassa! Käsikirja koulujen monialaiseen puutarhaoppimiseen (Sipari& Länsipuro 2015). Materiaali sisältää monialaisten puutarhaoppimiskokonaisuuksien kuvaukset steinerkoulun vuosiluokille 1-9, sekä monipuolisia puutarhakasvatukseen liittyviä tehtäväideoita eri oppiaineille. Vaikka materiaali on tehty steinerkouluun, on siitä hyötyä kaikille puutarhaoppimisen parissa työskenteleville. http://www.steinerkoulu.fi/index.php?page=puutarhakasvatus

YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -sivusto tarjoaa ison määrän tietoa puutarhanhoidon ja ruoantuotannon ympäristövaikutuksista ja ratkaisumalleista, sekä niihin liittyviä toimintaideoita koulupuutarhaan. https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

Keski-Suomen museon Puutarhatarinoita-hanke tarjoaa puutarhamateriaalia äidinkielen ja historian tunnille. Sivustolta löytyy valmiita pohjia erilaisille itsekirjoitetuille puutarhatarinoille, sekä interaktiivisia kuvatarinoita puutarhojen historiasta. http://www.puutarhatarinoita.fi/

GeenivaraOppi -sivusto tarjoaa ison määrän tietoa ja puutarhatoimintaan liittyviä tehtäväideoita sille, joka jaksaa klikkailla auki sivuston ehkä hiukan epäloogisessa järjestyksessä olevia sivuja. Löydät sivustolta mm. ilmiöoppimiskokonaisuuksia omenasta ja perunasta, värityskuvia perinnekasveista ja materiaalia viljojen tunnistustehtäviin. https://peda.net/hankkeet/geenivaraoppi

Puutarhakasvatuksen rastirata sisältää tulostettavia työkortteja, jotka voi levittää puutarhaan. Korteissa on tietoiskuja erilaisista aiheista, sekä niihin liittyviä havainnointitehtäviä. https://puutarhakasvatus.fi/blogi/puutarhakasvatuksen-rastirata-oppia-ja-oivalluksia-ruoantuotannosta/


Puutarhan perustamisoppaita

Puutarhakasvatus.fi pyrkii opastamaan koulupuutarhan perustamisessa ja hoidossa mahdollisimman hyvin, mutta jos kaipaat vielä lisätietoa, löytyy sitä mm. näistä materiaaleista:

Gardens for Learning. Creating and Sustaining Your School Garden (California School Garden Network) http://www.csgn.org/sites/default/files/CSGN_book.pdf

Setting up and running a school garden. A manual for teachers, parents and communities (FAO 2010). http://www.fao.org/3/a-a0218e.pdf

Koulupuutarhan perusmalli auttaa alkuun. https://puutarhakasvatus.fi/blogi/koulupuutarhan-perusmalli-auttaa-alkuun/


Tutkimustietoa

Seuraavaan on listattu muutama yleistajuinen ja avoimesti netissä saatavilla oleva puutarhakasvatusta käsittelevä tutkimus:

The effects of school gardens on students and schools: Conceptualization and considerations for maximizing healthy development. Ozer, E. (2007). Health Education & Behavior 34: 846- 863.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.885.290&rep=rep1&type=pdf

Trädgård i skolan – skola i trädgården. Åkerblom, P. (2003). Department of Landscape Planning, Alnarp, SLU. Movium Rapport 2003:1. https://pub.epsilon.slu.se/281/1/Movium_Rapport_1-2003_72dpi.pdf

Aarteenetsintää porkkanamaalla on Pinja Siparin (2013) pro gradu -tutkielma, jossa selvitetään suomalaisen koulupuutarhatoiminnan tilaa 2010-luvun alkupuolella.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42670/Aarteenetsintaa%20porkkanamaalla%20%20Gradu%20Pinja%20Sipari.pdf?sequence=3

Kansakoulun kasvitarha- ja maatalousopetukseen liitetyt ihanteet ja tavoitteet 1898–1939. 108 s. Leskinen, A. (2007). Julkaisematon pro gradu-tutkielma. Suomen historia, Joensuun yliopisto.
http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20080002/URN_NBN_fi_joy-20080002.pdf