Eri oppiaineiden opiskelu puutarhassa

Puutarhaa ja siellä esiintyviä ja siihen liittyviä ilmiöitä voidaan lähestyä kaikkien oppiaineiden tulokulmista useamman aineen oppimistavoitteita yhdistelevinä kokonaisuuksina tai eri oppiaineiden puitteissa erikseen tehden ja tutkien. Vaikka biologia, alakoulun ympäristöoppi ja kotitalous lienevät ilmiselvimmät koulupuutarhaa hyödyntävät oppiaineet, ei sitä kannata jättää sen paremmin niiden yksinoikeudeksi kuin vastuullekaan.

Kun opettaja tulee tutuksi koulupuutarha -nimisen oppimisympäristön kanssa, hän alkaa usein nähdä lukemattomia tapoja, joihin puutarhaa ja sen ilmiöitä voidaan opetuksessa yhdistää. Yhdellä nettisivulla ei ole mahdollista näitä kaikkia tapoja ja ilmiöitä esitellä. Seuraavassa on kuitenkin listattu ideapilviksi joitakin näkökulmia, joista aihetta voi eri ikäisten oppijoiden kanssa alkaa lähestyä eri oppiaineissa.

  • Ympäristöoppi: Vuodenajat, ilmastotekijät, kasvioppi, lajintunnistus, hyönteiset ja muut puutarhan eliöt, maalajit, maisematyypit, kartat, alkuaineet, hiilenkierto, ravinteet ja niiden kierto, vedenkierto
  • Biologia ja maantiede: Kasvin kasvu siemenestä kukaksi, mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen, yhteyttäminen, kasvinjalostus, puutarhan eliöt (myös maaperäeliöstö), biologinen typensidonta, aineiden kierrot (esim. hiili, typpi, vesi),  hajoaminen (kompostin toiminta), maaperän eroosio ja sen estäminen viljelymaassa, mistä eri kasvikset ovat alunperin peräisin ja miten ne ovat päätyneet ruokavaliomme osaksi, ruokajärjestelmät
  • Kotitalous ja terveystieto: Sadon käsittely, sadon säilöminen eri tavoin, satokausiajattelu, sadonkorjuujuhla, terveelliset elämäntavat: terveellinen ruokavalio, hyötyliikunta
  • Kemia, fysiikka, matematiikka: aineiden kierrot (esim. hiili, typpi, vesi), hajoaminen (kompostin toiminta), mittaaminen (esim. pinta-alat, satomäärät), mittojen muuntaminen, laskeminen (esim. siemen- ja taimitarve, sato-odotukset). Koulupuutarhassa laskutaito yhdistyy käytännölliseen tekemiseen ja tilallisen hahmotuskykyyn ja tekee siitä monille oppijoille luokassa laskemista helpompaa.
  • Äidinkieli: viljelyyn, kasvien osiin ja kasvuvaiheisiin liittyvä sanasto arkielämässä ja sananlaskuissa (mm. ajatus itää, päätös kypsyy, toimintamalli juurrutetaan, huonot tavat kitketään, kulttuuri versoo ja huumori kukkii), prosessikuvaukset (kasvin kasvu, puutarhan perustaminen, puutarhan vuosi…), puutarhan tunnelmien kuvaaminen tarinoissa ja runoissa, puutarha ja puutarhakasvit saduissa, runoissa ja muissa kaunokirjallisissa teksteissä
  • Kuvataide ja musiikki: Puutarha, ruuantuotanto ja niiden sato taiteessa, taide puutarhassa, puutarhasuunnittelu, arkkitehtuuri, maisemamaalaus, havaintopiirrustus (esim. kasvien kasvun vaiheiden piirtäminen), värioppi, puutarhan värimaailman tutkiminen eri vuodenaikoina, työlauluperinne, puutarhan äänimaailman havainnointi, sadonkorjuujuhla
  • Käsityöt: kasvikuidut, kuitujen värjäys, puutarhan rakenteiden suunnittelu, rakentaminen ja korjaaminen, puutyöt, metallityöt, kivityöt
  • Historia ja yhteiskuntaoppi: Mistä eri kasvikset ovat alunperin peräisin ja miten ne ovat päätyneet ruokavaliomme osaksi, viljelykulttuurien synty, vaiheet ja merkitys, viljelykulttuurin merkitys Suomen historiassa, viljelykulttuurin merkitys paikallishistoriassa ja nimistössä, ruokajärjestelmät, maatalouspolitiikka, työ, yrittäjyys, ruokatalous, paikallistalous, aktiivinen kansalaisuus, kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen
  • Katsomusaineet: Puutarha eri maailmankatsomuksissa, puutarhavertaukset esim. Raamatussa
  • Liikunta: Hyötyliikunta, työergonomia, tanssi ja liiketaide puutarhassa