YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa

Ymppi on sieniviljelyssä ja hedelmäpuiden varttamisessa käytettävä alkuaines. Siinä on toivottua elämää, joka sitten lisääntyy uudessa ympäristössä. Myös tämä Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali toimii ymppinä. Se tarjoaa lasten ja nuorten toimijoille laadukkaita ympäristökasvatusmalleja ja inspiroi kehittämään lisää toimintaa aiheen parissa. Materiaali esittelee kahdeksan näkökulmaa kestävään ruoantuotantoon ja puutarhanhoitoon. Kukin malli sisältää tietopaketin aiheesta, ohjeita käytännön puutarhatoimintaan, sekä ideoita teoreettiseen ja taiteelliseen työskentelyyn ja ilmiöpohjaisen oppimisen suunnitteluun.

Miksi materiaali on tehty?

Ruoka on asumisen ja liikkumisen jälkeen merkittävin hiilijalanjälkemme kasvattaja. Suurin osa sen ympäristövaikutuksista syntyy jo tuotantovaiheessa pellolla ja maatilalla. Ruoka on hyvä tapa lähteä käsittelemään ilmasto- ja ympäristöasioita lasten ja nuorten kanssa, mutta pelkkä kotitalousopetus tai kuluttajakasvatus eivät tähän riitä. Kaupungistumisen myötä olemme maantieteellisesti vieraantuneet ruoantuotannon prosesseista ja lapset ja nuoret ymmärtävät siihen liittyviä käsitteitä yhä heikommin.

Pienimuotoisenkin puutarhatoiminnan avulla päiväkodeissa, kouluissa, luontokouluissa ja nuorisotaloilla on mahdollista konkretisoida vaativiakin ruoantuotantoon liittyviä prosesseja ja tehdä niitä ymmärrettäväksi. Puutarhaympäristössä mm. luonnon monimuotoisuuden hyödyt, pölyttäjähyönteisten tarpeellisuus, biologisen typensidonnan mekanismit ja hajottajaeliöiden merkitys luonnon kiertokulussa nousevat keskusteluun luontevasti. Mutkikkaatkin aihekokonaisuudet yksinkertaistuvat viherlannosta kylväessä, kompostia kääntäessä, typpinystyröitä tarkastellessa ja valmistaessa itse kasvatettua satoa ateriaksi.

Puutarhakasvatus on moninaisten tietojen ja taitojen opiskelua puutarhaympäristössä. Suomessa se usein nähdään ympäristökasvatuksen osa-alueeksi, mutta harva puutarhakasvattajakaan osaa tarkemmin selittää, miten ympäristökasvatuksen tavoitteita puutarhassa toteutetaan. Puutarhatyöt ja siellä oleskelu nähdään olevan ympäristökasvatuksellista toimintaa jo itsessään. Laadukkaan ympäristökasvatuksen kriteerit täyttääkseen puutarhakasvatustoimintaan olisi kuitenkin toiminnan ja taitojen opettelun ohella liitettävä tietojen opiskelua, sekä arvojen ja asenteiden opettelua ja pohtimista.

Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa lasten ja nuorten kanssa töitä tekeviä näkemään yhteyksiä puutarhatoiminnan ja maailman ympäristöongelmien ja niiden ratkaisujen välillä, sekä kannustaa heitä aloittamaan uutta puutarhatoimintaa ja syventämään omaa osaamistaan aiheen parissa.

Mikä on puutarha?

Ihmiset ovat rakentaneet puutarhoja jo tuhansien vuosien ajan ja yhä edelleen ne ruokkivat ja kutkuttelevat ihmisen mielikuvitusta tarjoten elämyksiä, kokemuksia ja iloa kaikille aisteille. Puutarha on viljelyalue, jossa kasvatetaan kasveja vihanneksista, hedelmäpuista ja marjapensaista yksi- ja monivuotisiin kukkiin ja koristepensaisiin. Puutarha-sanaan voidaan liittää monenlaisia määreitä riippuen siitä, mikä puutarhan tarkoitus on, missä se sijaitsee ja mitä siellä kasvaa. Puutarha voi olla esimerkiksi koti-, koulu-, tai kauppapuutarha, kivikko- tai perhospuutarha, tai hyöty- tai koristepuutarha. Tässä materiaalissa puutarhalla tarkoitetaan pääasiassa hyötypuutarhaa ja välillä myös laajempaa ruoantuotantoaluetta, kuten peltoa.

Miten materiaalia käytetään?

Materiaalit teksteineen, tehtävineen ja kuvineen ovat päiväkodeissa, kouluissa, luontokouluissa ja nuorisotaloilla työskentelevien opettajien, ympäristökasvattajien, ohjaajien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden käytössä avoimesti ja ilmaiseksi CC BY-NC -lisenssin mukaisesti. Niitä saa siis hyödyntää epäkaupallisesti, sekä muokata haluamallaan tavalla, kunhan mainitsee lähteen.

Materiaalien käyttöön on monenlaisia mahdollisuuksia:

  • voit poimia tietopaketteja oppitunnille, leiripäivän purtavaksi tai kerhotoimintaan
  • voit käyttää materiaalista yksittäisiä tehtäviä suoraan käytettäväksi tai jalostaa niitä eteenpäin omaan käyttöösi sopivammaksi
  • voitte toteuttaa mallien mukaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet koulussa valitsemassanne laajuudessa tai koota materiaaleista uuden kokonaisuuden

Oli tekeminen millaista tahansa, on tärkeintä että sen avulla opitaan ympäristökasvatuksen kannalta tärkeitä tietoja, taitoja ja asenteita. Sormet ja varpaat mullassa tämä tapahtuu hyvinkin helposti!

Kuka materiaalin on toteuttanut?

Materiaalin on toteuttanut ympäristökasvattaja Pinja Sipari Tiina ja Antti Herlinin säätiön apurahalla. Pinja kehitti hankkeen idean, hallinnoi sitä, tuotti materiaalin tekstit ja kuvat, sekä suunnitteli ja keräsi tehtävät. Sisältöjen ideointiin ja kommentointiin osallistui hankkeen aikana useita kymmeniä puutarha-, kasvatus-, ja ympäristöalojen ammattilaisia. Osallistuminen oli mahdollista hankkeen puitteissa järjestetyissä avoimissa työpajoissa, sekä sähköisesti lähes koko hankkeen ajan. Materiaali on koottu loppuvuoden 2016 aikana ja se julkaistiin tammikuussa 2017.

Kiitokset

Hankkeen työpajoihin ja materiaalin sähköiseen työstöön osallistui hankkeen aikana useita kymmeniä puutarha-, kasvatus-, ja ympäristöalojen ammattilaisia, lämpimät kiitokset heille kaikille arvokkaasta panoksesta! Lisäksi jättikiitokset Janne Länsipurolle, Anna Haukalle, Juho Paukkuselle ja Natalia Teikolalle, jotka kaikki osallistuivat hankkeeseen erityisen aktiivisesti ja auttoivat ja neuvoivat hädän hetkillä! Kiitos myös Tiina ja Antti Herlinin säätiölle hankkeen toteuttamisen mahdollistamisesta!

Yhteystiedot

Voit olla Pinjaan yhteydessä kaikissa kysymyksissä, kehitysideoissa ja yhteistyötarjouksissa:
pinja.sipari(at)gmail.com, puh. 050 461 76 78